Hòa tan hoàn toàn 13,9 gam hỗn hợp \(\mathrm{Fe}, \mathrm{Al}\) bằng dung dịch \(\mathrm{HCl} 0,5 \mathrm{M}\) ( vừa đủ) thì thu được dung dịch \(\mathrm{X}\) và 7,84 lít khí \(\mathrm{H}_{2}\) (đktc)

a. Viết phương trình phản ứng xảy ra, tính \(\%\) khối lượng các kim loại trong hỗn hợp ban đầu

Giải thích:

\(n_{H_{2}}=0,35(\mathrm{~mol})\)

Phương trình phản ứng:

image.png

theo giả thiết ta có:

\(x+1,5 y=0,35(1) \quad 56 x+27 y=13,9(2)\)

từ \(1,2=\gt x=0,2 ; y=0,1\)

\(\% \mathrm{~m}_{\mathrm{Fe}}=80,57 \% ; \% \mathrm{~m}_{\mathrm{Al}}=19,43 \%\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Ngô Gia Tự - Đề thi giữa kì 2 (CT) 20-21 - H. Ea Kar - Đắk Lắk - MĐ 5718