Một miếng đất hình thang vuông có cạnh đáy nhỏ là \(x\) (mét) \((\mathrm{x}\gt 0)\), cạnh đáy lớn có độ dài gấp \(3\) lần cạnh đáy nhỏ, cạnh góc vuông dài hơn cạnh đáy nhỏ \(2\) (mét).

https://docdn.giainhanh.io/media/test/a6d3a143cdd760e2451eb08f65c6c709.png

a) Hãy viết biểu thức tính diện tích miếng đất hình thang theo \(x\) và thu gọn biểu thức đó.

Giải thích:

Cạnh đáy lớn có độ dài: \(3 x(\mathrm{~m})\)Độ dài cạnh góc vuông: \(x+2\) (m)Diện tích hình thang

\(\begin{array}{l}S=\frac{(x+3 x) \cdot(x+2)}{2}=\frac{4 x(x+2)}{2} \\=2 x(x+2)\left(\mathrm{m}^{2}\right)\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 8 - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6153