Nghiệm của phương trình \(\sin ^{4} x+\cos ^{4} x+\cos \left(x-\frac{\pi}{4}\right) \cdot \sin \left(3 x-\frac{\pi}{4}\right)-\frac{3}{2}=0\)

A.

\(x=\frac{\pi}{3}+k \pi, k \in \mathbb{Z}\).

B.

\(x=\frac{\pi}{3}+k 2 \pi, k \in \mathbb{Z}\).

C.

\(x=\frac{\pi}{4}+k 2 \pi, k \in \mathbb{Z}\).

D.

\(x=\frac{\pi}{4}+k \pi, k \in \mathbb{Z}\)

Giải thích:

Phương trình đã cho tương đương với

\(\left(1-\frac{1}{2} \sin ^{2} 2 x\right)+\left(\frac{1}{2} \sin 2 x-\frac{1}{2}+\sin ^{2} 2 x\right)-\frac{3}{2}=0 \Leftrightarrow \frac{1}{2} \sin ^{2} 2 x+\frac{1}{2} \sin 2 x-1=0\)

\(\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\sin 2 x=1 \\ \sin 2 x=-2(V N)\end{array}\right.\)

Với \(\sin 2 x=1 \Leftrightarrow 2 x=\frac{\pi}{2}+k 2 \pi \Leftrightarrow x=\frac{\pi}{4}+k \pi, k \in \mathbb{Z}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Bắc Ninh - Đề thi thử THPTQG Lần 1 (CT) 18-19 - Bắc Ninh- MĐ 6767