Dẫn 4,48 lít khí \(\mathrm{Cl}_{2}\) ( \(\mathrm{dktc}\) ) vào \(500 \mathrm{ml}\) dung dịch \(\mathrm{NaI} 1 \mathrm{M}\) đến phản ứng hoàn toàn, tính khối lượng \(\mathrm{I}_{2}\) thu được

Giải thích:

\(\begin{array}{l}n_{\mathrm{Cl}_{2}}=0,2(\mathrm{~mol}), n_{\mathrm{Nal}}=0,5(\mathrm{~mol}) \\ \mathrm{Cl}_{2}+2 \mathrm{NaI} \longrightarrow 2 \mathrm{NaCl}+\mathrm{I}_{2} \\ \Rightarrow m_{l_{2}}=0,2 \cdot 254=50,8 \mathrm{gam}\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Ngô Gia Tự - Đề thi giữa kì 2 (CT) 20-21 - H. Ea Kar - Đắk Lắk - MĐ 5718