Vẽ đồ thị của hàm số \(y=x^{2}\).

Giải thích:

Vẽ đồ thị của hàm số \(y=x^{2}\)

BGT

image.png

image.png

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh vào lớp 10 (CT) 19-20 - Tây Ninh - MĐ 6928