Cho hai số phức \(z_{1}=2-3 i, z_{2}=4+6 i\) . Tính \(z=z_{1}-z_{2}\).

A.

\(z=2+9 i .\).

B.

\(z=2-9 i\)..

C.

\(z=-2+9 i\).

D.

\(z=-2-9 i\).

Giải thích:

Ta có: \(z_{1}+z_{2}=(2-3 i)-(4+6 i)=-2-9 i\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nghi Xuân - Đề thi thử THPTQG (CT) 19-20 - H. Nghi Xuân - Hà Tĩnh - MĐ 6487