Tập nghiệm của bất phương trình \(\log _{\frac{1}{2}}\left(\log _{2} \frac{3 x-1}{x+1}\right) \leq 0\)

A.

\((-\infty ;-1)\)

B.

\([3 ;+\infty)\)

C.

\((-\infty ;-1) \cup[3 ;+\infty)\)

D.

\((-1 ; 3]\)

Giải thích:

\(\begin{array}{l}\log _{\frac{1}{2}}\left(\log _{2} \frac{3 x-1}{x+1}\right) \leq 0 \Leftrightarrow \log _{2} \frac{3 x-1}{x+1} \geq 1 \\\Leftrightarrow \frac{3 x-1}{x+1} \geq 2 \Leftrightarrow \frac{x-3}{x+1} \geq 0 \\\Rightarrow S=(-\infty ;-1) \cup[3 ;+\infty)\end{array}\)

Chọn C.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Phan Đình Phùng - Đề thi thử THPTQG (CT) 20-21 - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình - MĐ 5530