Trong mặt phẳng \(\mathrm{Oxy}\), cho \(\mathrm{A}(-2 ; 3), \mathrm{B}(1,-1), \mathrm{C}(2 ; 1)\).

a) Viết phương trình tổng quát của \(\mathrm{BC}\).

Giải thích:

\(\overrightarrow{B C}=(1 ; 2)\)

\(\mathrm{BC}:-2 x+y+3=0\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Yên Phong Số 2 - Đề thi giữa kì 2 (CT) 18-19 - Bắc Ninh - MĐ 6882