Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, các nguồn diện giống nhau, mỗi nguổn có suất điện động \(4,5 \mathrm{~V}\) và điện trở trong \(0,5 \Omega\). \(\mathrm{R}_{\mathrm{p}}\) là bình điện phân chứa dung dịch \(\mathrm{AgNO}_{3}\) với a nốt bằng bạc. Bình điện phân có điện trở là\(1 \Omega\). Các điện trở \(R_{1}=4 \Omega, R_{2}=6 \Omega, R_{3}=3 \Omega\) Hãy tính

https://docdn.giainhanh.io/media/test/e93c19fcc02d5f995165bec3e5a9fd9c.png

a. cường dộ dòng điện qua bình điện phân và qua các diện trờ.

Giải thích:

image.png

Vì các nguồn mắc nối tiếp nên :

Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn :

\(\begin{array}{l}\mathrm{E}_{\mathrm{b}}=\mathrm{nE}=18(\mathrm{~V}) \\\mathrm{r}_{\mathrm{b}}=\mathrm{nr}=2(\Omega)\end{array}\)

Điện trờ mạch ngoài \(\mathrm{R}_{1} \mathrm{nt}\left(\mathrm{R}_{2}\right.\) ss \(\left.\mathrm{R}_{3}\right)\) nt \(\mathrm{R}_{\mathrm{b}}\) nên

\(\mathrm{R}_{\mathrm{N}}=\mathrm{R}_{1}+\frac{\mathrm{R}_{2} \mathrm{R}_{3}}{\mathrm{R}_{2}+\mathrm{R}_{3}}+\mathrm{R}_{\mathrm{b}}=7(\Omega)\)

Cường độ dỏng điên qua bình điện phân và qua

\(\begin{array}{l}\text { các điện trơ : } \mathrm{I}_{1}=\mathrm{I}_{\mathrm{b}}=\mathrm{I}_{23}=\mathrm{I}=\frac{\mathrm{E}_{\mathrm{b}}}{\mathrm{R}_{\mathrm{N}}+\mathrm{r}_{\mathrm{b}}}=2(\mathrm{~A}) \\\mathrm{U}_{23}=\mathrm{IR}_{23}=4(\mathrm{~V}) \Rightarrow \mathrm{I}_{2}=\frac{\mathrm{U}_{23}}{\mathrm{R}_{2}}=\frac{2}{3}(\mathrm{~A}) ; \mathrm{I}_{3}=\frac{\mathrm{U}_{23}}{\mathrm{R}_{3}}=\frac{4}{3}(\mathrm{~A})\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Lương Thế Vinh - Đề thi cuối kì 1 (CT) 18-19 - Gia Lai - MĐ 6986