Họ nguyên hàm của hàm số \(f(x)=\sin 2 x\) làD. \(\frac{1}{2} \cos 2 x+C\).

A.

\(-2 \cos 2 x+C\).

B.

\(-\frac{1}{2} \cos 2 x+C\).

C.

\(2 \cos 2 x+C\).

D.

\(\frac{1}{2} \cos 2 x+C\).

Giải thích:

Ta có \(\int \sin 2 x \mathrm{~d} x=\frac{1}{2} \int \sin 2 x \mathrm{~d}(2 x)=-\frac{1}{2} \cos 2 x+C\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Thanh Chương 1 - Đề thi thử THPTQG Lần 1 (CT) 19-20 - Nghệ An - MĐ 6201