Hai chiếc thuyền xuất phát cùng một lúc từ vị trí điểm \(\mathrm{A}\) đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc \(90^{\circ}\) (hình minh họa 1 ). Thuyền thứ nhất đi được \(16 \mathrm{~km}\) thì thả neo dừng lại, còn thuyền thứ hai đi được nửa giờ với vận tốc \(24 \mathrm{~km} / \mathrm{h}\) thì chuyển hướng đi thẳng về phía chỗ thuyền thứ nhất đang thả neo với vận tốc không đổi. Hỏi bắt đầu từ lúc chuyển hướng, sau bao nhiêu phút thuyền thứ hai đến được chỗ thuyền thứ nhất đang neo đậu?

https://docdn.giainhanh.io/media/test/c8657305ef8acae3742b09502cbb7e0e.png

Giải thích:

Quãng đường thuyền thứ hai đi được

\(24.0,5=12(\mathrm{~km})\)

Quãng đường từ thuyền 2 đi đến thuyền thứ nhất

\(\sqrt{12^{2}+16^{2}}=20(\mathrm{~km})\)

Thời gian thuyền thứ hai đến được chỗ thuyền thứ nhất đang neo đậu

\(20: 24=\frac{5}{6} \text { (giờ) }=50 \text { phút }\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 8 - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6153