Trong hình vẽ bên, điểm \(M\) biểu diễn số phức \(z\). Số phức \(z\)

https://docdn.giainhanh.io/media/test/1297cf0907046aa0fa7830335c639f9d.png

A.

\(1-2 i\)

B.

\(1+2 i\)

C.

\(2-i\)

D.

\(2+i\)

Giải thích:

Dựa vào hình vẽ ta có số phức \(z=2+i\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Triệu Sơn 1 - Đề thi thử THPTQG Lần 3 (TK) 19-20 - Thanh Hóa - MĐ 6964