Trong mặt phẳng \(O x y\) cho đường thẳng \(\mathrm{d}: x-y+1=0\) và đường tròn \((\mathrm{C})\) có phương trình: \(\mathrm{x}^{2}+y^{2}-2 x+2 y-2=0\).

2) Viết phương trình đường thẳng \(\Delta_{2}\) vuông góc với d và cắt (C) tại hai điểm phân biệt \(\mathrm{M}, \mathrm{N}\) sao cho tam giác \(\mathrm{IMN}\) có diện tích bằng 2 , với \(\mathrm{I}\) là tâm của đường tròn (C)

Giải thích:

\(\begin{array}{l}\Delta_{1} \perp d \Rightarrow \Delta_{2} \text { có dạng } x+y+c=0, \quad I H=d\left(I, \Delta_{2}\right)=\frac{|c|}{\sqrt{2}} \\ I H=\sqrt{I M^{2}-I H^{2}}=\sqrt{4-\frac{c^{2}}{2}} \\ S_{A M N}=2 \Leftrightarrow I H \cdot M H=2 \Leftrightarrow \frac{|c|}{\sqrt{2}} \sqrt{4-\frac{c^{2}}{2}}=2 \\ \Leftrightarrow c^{4}-8 c^{2}+16=0 \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}c=2 \\ c=-2\end{array}\right. \\ \Rightarrow\left[\begin{array}{l}\Delta_{2}: x+y+2=0 \\ \Delta_{2}: x+y-2=0\end{array}\right. \\\end{array}\)

image.png

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Chí Thanh - Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Q. Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6371