Cho cấp số nhân \(\left(u_{n}\right)\) với \(u_{1}=1\) và công bô̂i \(q=2\). Tìm \(u_{7}\).

A.

64 .

B.

128 .

C.

13 .

D.

15 .

Giải thích:

Cấp số nhân \(\left(u_{n}\right)\) có số hạng tổng quát là \(u_{n}=u_{1} \cdot q^{n-1}\). (với \(u_{1}\) là số hạng đầu và \(q\) là công bội)

Suy ra \(u_{7}=u_{1} \cdot q^{6}=2^{6}=64\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Hữu Thận - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6750