Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các dung dịch không màu riêng biệt sau: \(\mathrm{HCl}, \mathrm{HBr}, \mathrm{KOH}, \mathrm{KCl}\)

Giải thích:

- Trích mô̂i dung dịch 1 ít làm mẩu thử và cho vào các \(\mathrm{ON}\) có đánh số

- Cho quỳ tím vào các mẫu thử

+ quỳ tím hóa đỏ là: \(\mathrm{HCl}, \mathrm{HBr}\) (I)

+ quỳ tím không đổi màu là: \(\mathrm{KCl}\)

+ quỳ tím hóa xanh là: \(\mathrm{KOH}\)

- Cho dung dịch \(\mathrm{AgNO}_{3}\) lần lượt vào 2 mẫu thử ở (I)

+ tạo kết tủa trắng: \(\mathrm{HCl}\)

+ tạo kết tủa vàng nhạt là \(\mathrm{HBr}\)

Phương trình phản ứng

\(\begin{array}{l}\mathrm{AgNO}_{3}+\mathrm{HCl} \longrightarrow \mathrm{AgCl}+\mathrm{HNO}_{3} \\\mathrm{AgNO}_{3}+\mathrm{HBr} \longrightarrow \mathrm{AgBr} .+\mathrm{HNO}_{3}\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Ngô Gia Tự - Đề thi giữa kì 2 (CT) 20-21 - H. Ea Kar - Đắk Lắk - MĐ 5718