Thể tích của khối hộp chữ nhật có ba kích thước \(a, 2 a, 3 a\) bằng

A.

\(6 a^{3} \)

B.

\(36 a^{3}\).

C.

\(5 a^{3}\).

D.

\(2 a^{3}\).

Giải thích:

\(V=a \cdot 2 a \cdot 3 a=6 a^{3}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nghi Xuân - Đề thi thử THPTQG (CT) 19-20 - H. Nghi Xuân - Hà Tĩnh - MĐ 6487