Cho hình chóp \(S \cdot A B C D\)\(S A \perp(A B C D)\), đáy \(A B C D\) là hình chữ nhật có \(A B=a \sqrt{3} ; A D=a \sqrt{2}\). Khoảng cách giữa \(S D\)\(B C\).

A.

\(\frac{2 a}{3}\).

B.

\(a \sqrt{3}\).

C.

\(\frac{3 a}{4}\).

D.

\(\frac{a \sqrt{3}}{2}\).

Giải thích:

image.png

Ta có: \(B C / / A D \Rightarrow d(S D ; B C)=d(B C ;(S A D))=d(B ;(S A D))=d(C ;(S A D))\).

\(\left\{\begin{array}{l}A B \perp S A \\ A B \perp A D\end{array} \Rightarrow A B \perp(S A D)\right.\) nên \(d(B ;(S A D))=A B=a \sqrt{3}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Thái Bình - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Thái Bình - MĐ 6459