Cho đường thẳng \(\mathrm{d}:\left\{\begin{array}{l}\mathrm{x}=2+3 \mathrm{t} \\ \mathrm{y}=1+\mathrm{t}\end{array},(\mathrm{t} \in \mathrm{R})\right.\) và hai điểm \(A(1 ; 2), B(1 ;-4)\).

2) Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc đường thẳng \(\mathrm{d}\) và đi qua 2 điểm \(\mathrm{A}, \mathrm{B}\).

Giải thích:

Gọi \(\mathrm{I}\) là tâm đường tròn \(\Rightarrow I(2+3 t ; 1+t)\)

\(\begin{aligned}A I^{2}=B I^{2} & \Leftrightarrow(3 t+1)^{2}+(t-1)^{2}=(3 t+1)^{2}+(t+5)^{2} \\& \Leftrightarrow t=-2 \Rightarrow I(-4 ;-1)\end{aligned}\)

Bán kính \(R=I A=\sqrt{34}\)

Phương trình đường tròn: \((x+4)^{2}+(y+1)^{2}=34\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Chí Thanh - Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Q. Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6371