Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y=\frac{2 x+3}{1-x}\)

A.

\(y=-2\).

B.

\(y=2\).

C.

\(x=-2\).

D.

\(x=2\).

Giải thích:

Vi \(\lim _{x \rightarrow+\infty} \frac{2 x+3}{1-x}=\lim _{x \rightarrow-\infty} \frac{2 x+3}{1-x}=-2\) nên đồ thị hàm số đã cho có \(\mathrm{TCN}\) là đường thẳng \(y=-2\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Vĩnh Định - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6798