Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lý âm gắn liền với

A.

tần số âm.

B.

độ to của âm.

C.

năng lượng của âm.

D.

Mức cường độ âm.

Giải thích:

Độ cao của âm là đặc trưng sinh lý gắn liền với tần số âm

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Lương Văn Tụy - Đề thi thử THPTQG (CT) 18-19 - Ninh Bình - MĐ: 6277