Cho hàm số \(y=f(x)=\frac{a x+b}{c x+d}\) có đồ thị hàm số \(y=f^{\prime}(x)\) như hình vẽ. Biết đồ thị hàm số \(y=f(x)\) đi qua điểm \((0 ; 1)\). Giá trị \(f(-2)\) bằng

https://docdn.giainhanh.io/media/test/986c6e9105caa3cc9e470ea69ec4733a.png

A.

-1 .

B.

3 .

C.

1 .

D.

-3 .

Giải thích:

Điều kiện \(c \neq 0\).Ta có đồ thị hàm số \(y=f(x)\) đi qua điểm \((0 ; 1) \Rightarrow \frac{b}{d}=1 \Leftrightarrow b=d\).

Từ đồ thị hàm số \(y=f^{\prime}(x)\) suy ra đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \(y=f(x)\)

\(x=-\frac{d}{c}=1 \Rightarrow d=-c \Rightarrow b=d=-c \text {. }\)

Lai có \(y^{\prime}=f^{\prime}(x)=\frac{a d-b c}{(c x+d)^{2}}\).Mà đồ thị hàm số \(y=f^{\prime}(x)\) cắt trục \(O y\) tại điểm

\(\begin{array}{l}(0 ; 3) \Rightarrow \frac{a d-b c}{(d)^{2}}=3 \Leftrightarrow a(-c)-(-c) c=3(-c)^{2} \\\Leftrightarrow-a c+c^{2}=3 c^{2} \Leftrightarrow 2 c^{2}+2 a c=0 \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}c=0 \\a=-2 c\end{array}\right.\end{array}\)

Do đó \(y=f(x)=\frac{-2 c x-c}{c x-c}=\frac{-2 x-1}{x-1}\). Vậy \(f(-2)=\frac{-2(-2)-1}{(-2)-1}=-1\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi THPTQG (CT) 19-20 - Hà Tĩnh - MĐ 6681