Cho đường thẳng \(\mathrm{d}:\left\{\begin{array}{l}\mathrm{x}=2+3 \mathrm{t} \\ \mathrm{y}=1+\mathrm{t}\end{array},(\mathrm{t} \in \mathrm{R})\right.\) và hai điểm \(A(1 ; 2), B(1 ;-4)\).

1) Tìm tọa độ trung điểm \(\mathrm{M}\) của \(\mathrm{AB}\) và viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng \(\mathrm{AB}\)

Giải thích:

\(\mathrm{M}\) là trung điểm của \(\mathrm{AB} \Rightarrow M(1 ;-1)\)

Gọi \(\Delta\) là đường trung trực của \(\mathrm{AB} \Rightarrow \Delta:\left\{\begin{array}{l}\text { qua } M(1 ;-1) \\ \overrightarrow{A B}=(0 ;-6): V T P T\end{array}\right.\)

Phương trình \(\Delta: 0 .(x-1)-6(y+1)=0 \Leftrightarrow y+1=0\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Chí Thanh - Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Q. Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6371