Cho hàm số \(f(x)\) xác định trên \(\mathbb{R}\) và có bảng xét dấu của \(f^{\prime}(x)\) như sau: Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

https://docdn.giainhanh.io/media/test/aa93837fe68d8812b1f99a7d0e9dcbc4.png

A.

2

B.

4

C.

3

D.

1

Giải thích:

Vì hàm số xác định trên \(\mathbb{R}\)\(f^{\prime}(x)\) đổi dấu khi đi qua bốn giá trị \(-2,0,2,4\) nên hàm số đã cho có 4 điểm cực trị.

Chọn B.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Phan Đình Phùng - Đề thi thử THPTQG (CT) 20-21 - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình - MĐ 5530