Thực hiện phép tính:

a) \(\frac{x^{2}}{x-3}-\frac{9}{x-3} \quad(x \neq 3)\)

Giải thích:

\(\begin{array}{l}\frac{x^{2}}{x-3}-\frac{9}{x-3} \quad(x \neq 3) \\ =\frac{x^{2}-9}{x-3} \\ =\frac{(x-3)(x+3)}{x-3} \\ =x+3\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 8 - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6153