Trong mặt phẳng \(O x y\)

a) Viết phương trình đường thẳng \(\left(\Delta^{\prime}\right)\) qua điểm \(A(1 ; 2)\) và song song với đường thẳng \((\Delta): 2 x+y-1=0\).

Giải thích:

\(\left(\Delta^{\prime}\right) / /(\Delta) \Rightarrow \overline{a_{\left(\Delta^{\prime}\right)}}=(2 ; 1) .\)

Phương trình \(\left(\Delta^{\prime}\right)\) qua \(I(1 ; 2)\)\(\overline{a_{\left(\Delta^{\prime}\right)}}=(2 ; 1): 2(x-1)+1(y-2)=0\)

\(\Leftrightarrow 2 x+y-4=0 \text { (nhận). }\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Q.3 - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6355