Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia \(O m\), vẽ các tia \(O n, O p\) sao cho \(\widehat{m O n}=50^{\circ}, \widehat{m O p}=130^{\circ}\).

b) Vẽ tia phân giác \(O t\) của góc \(n O p\). Tính góc \(t O p\)?

Giải thích:

\(O a\) là tia phân giác của góc \(n O p\)

nên \(\widehat{n O a}=\widehat{a O p}=\frac{\widehat{n O p}}{2}=\frac{80^{\circ}}{2}=40^{\circ}\\)

Câu hỏi này nằm trong:

THCS Kiến Thiết - Đề thi cuối kì 2 (CT) 19-20 - Q. 3 - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6275