Mắc một điện trở \(R=5 \Omega\) với một nguồn điện có điện trở trong bằng \(0,1 \Omega\) thành mạch điện kín thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là \(12 \mathrm{~V}\). Suất điện động của nguồn điện bằng

A.

\(12,24 \mathrm{~V}\)

B.

\(12,48 \mathrm{~V}\)

C.

\(12 \mathrm{~V}\)

D.

\(12,8 \mathrm{~V}\)

Giải thích:

+ Suất điện động của nguồn \(\xi=U+I r=U+\frac{U}{R} r=12+\frac{12}{5} 0,1=12,24 \mathrm{~V}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử THPTQG (CT) 18-19 - Nam Định - MĐ 6638