Đọc văn bản sau và thực hiện những yêu cầu dưới đây:
... Khi ai đó gieo những hạt mầm tốt đẹp, nhất định nó sẽ có ngày nảy nở thành vụ
mùa bội thu, khiến cho dù chủ nhân có không còn trên cõi đời, thì hương hoa thơm, vị quả ngọt vẫn nhắc khôn nguôi về họ. Khi ta gieo một hạt mầm tốt đẹp, ta làm cho cuộc sống của mình tỏa hương.
(...)
Cho nên điều cần nhất trên đời là cảm hứng muốn gieo hạt, muốn ươm mầm thiện trong mỗi người. Cho nên, một dòng tin tức về một bác doanh nhân nhân hậu ở Sa Đéc đến lúc bệnh trọng, biết không qua khỏi vẫn không ngừng gieo hạt khiến ta phải rưng rưng. Ông nhắc ta phải giữ cho mình hy vọng, dù giữa ồn ào những điều xấu xa, vẫn hy vọng vào lòng tốt và tin vào điều tốt. Tin để tiếp tục gieo. Dẫu cho mình đang tuổi nhỏ, cũng hãy bắt đầu vụ mùa thật sớm bằng cách gieo trồng điều tốt đẹp mỗi ngày...

(Chỉ là những bông cỏ may - Hà Nhân. Hoa học trò, số 1157)

d) Theo anh/chị, giữa việc gieo hạt mầm tốt đẹp trong chính mình với việc gieo hạt mầm tốt đẹp cho người khác điều gì quan trọng hơn? Vì sao? (Trình bày từ 7 đến 10 câu)

Giải thích:

- Nếu cho rằng việc gieo hạt mầm tốt đẹp trong chính mình quan trọng hơn, có thể lí giải theo hướng: khi gieo hạt mầm tốt đẹp trong chính mình, mỗi người sẽ tự loại bỏ những suy nghĩ ích kỉ, tiêu cực để hướng tới cái thiện, cái đẹp. Chỉ khi nuôi dưỡng cái thiện ở bên trong tâm hồn, con người mới có thể làm những điều tốt đẹp một cách tự nguyện, say mê.
- Nếu cho rằng việc gieo hạt mầm tốt đẹp cho người khác quan trọng hơn, có thể lí giải theo hướng: gieo hạt mầm tốt đẹp cho người khác là việc làm có ý nghĩa tích cực, góp phần xây đắp cuộc sống tốt đẹp và nhân văn hơn.

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh lớp 10 (CT) 19-20 - Thanh Hóa - MĐ 7065