Cho \(\triangle \mathrm{ABC}\)\(\mathrm{AB}=2, \mathrm{AC}=4, \mathrm{BC}=2 \sqrt{3}\).

a) Tính số đo góc \(\mathrm{A}\) của \(\triangle \mathrm{ABC}\).

Giải thích:

Ta có: \(\cos A =\frac{A B^{2}+A C^{2}-B C^{2}}{A B \cdot A C} \\ =\frac{2^{2}+4^{2}-(2 \sqrt{3})^{2}}{2.2 .4} \\ =\frac{1}{2}\)

Vậy \(\angle BAC=60^{\circ}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Liễn Sơn - Đề thi giữa kì 2 (CT) 20-21 - Vĩnh Phúc - MĐ 5766