Trong không gian \(O x y z\), cho mặt phẳng \((\alpha): 2 x+2 y-z+m=0\) ( \(m\) là tham số). Tìm giá trị \(m\) dương để khoảng cách từ gốc tọa độ đến \((\alpha)\) bằng 1 .

A.

\(m=-3\)

B.

\(m=3\)

C.

\(m=-6\)

D.

\(m=6\)

Giải thích:

Ta có \(d(O ;(\alpha))=\frac{|m|}{3}=1 \Leftrightarrow|m|=3 \Leftrightarrow m= \pm 3\).Vì \(m\gt 0 \Rightarrow m=3\).

Chọn B.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Phan Đình Phùng - Đề thi thử THPTQG (CT) 20-21 - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình - MĐ 5530