Cho cấp số cộng \(\left(u_{n}\right)\) biết \(u_{2}=3\)\(u_{4}=7\). Giá trị của \(u_{2019}\) bằng:

A.

4040 .

B.

4037 .

C.

4038 .

D.

4400 .

Giải thích:

Do \(u_{2}=3\)\(u_{4}=7\)

suy ra \(2 d=u_{4}-u_{2}=4 \Rightarrow d=2\).

Khi đó \(u_{2019}=u_{2}+2017 d=3+2017.2=4037\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Trãi - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Thái Bình - MĐ 6389