Rút gọn (tính):

b) \(\sqrt{(2 \sqrt{6}-4)^{2}}+\sqrt{15-6 \sqrt{6}}\)

Giải thích:

\(\begin{array}{l}\sqrt{(2 \sqrt{6}-4)^{2}}+\sqrt{15-6 \sqrt{6}} \\ =|2 \sqrt{6}-4|+\sqrt{(3-\sqrt{6})^{2}} \\ =2 \sqrt{6}-4+|3-\sqrt{6}| \\ =2 \sqrt{6}-4+3-\sqrt{6} \\ =\sqrt{6}-1\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - H. Củ Chi - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6125