Cho hàm số \(y=f(x)\) có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm số giá trị nguyên của \(m\) để phương trình \(f\left(x^{2}-2 x\right)=m\) có đúng 4 nghiệm thực phân biệt thuộc đoạn \(\left[-\frac{3}{2} ; \frac{7}{2}\right]\).

https://docdn.giainhanh.io/media/test/32ef65e6300b279bfc53d05a22b3f6fd.jpg

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Giải thích:

Đặt \(t=x^{2}-2 x\), với \(x \in\left[-\frac{3}{2} ; \frac{7}{2}\right]\)

Bảng biến thiên của hàm số \(t=x^{2}-2 x\) trên đoạn \(\left[-\frac{3}{2} ; \frac{7}{2}\right]\) là:

image.png

Dựa vào bảng biến thiên \(\Rightarrow t \in\left[-1 ; \frac{21}{4}\right]\).

Khi đó phương trình \(f\left(x^{2}-2 x\right)=m\)(1) trở thành \(f(t)=m\)(2).

Ta thấy, với mỗi giá trị \(t \in\left(-1 ; \frac{21}{4}\right]\) ta tìm được hai giá trị của \(x \in\left[-\frac{3}{2} ; \frac{7}{2}\right]\).

Do đó, phương trình (1) có 4 nghiệm thực phân biệt thuộc \(\left[-\frac{3}{2} ; \frac{7}{2}\right]\) khi và chỉ khi phương trình (2) có hai nghiệm thực phân biệt thuộc \(\left(-1 ; \frac{21}{4}\right)\)

\(\Leftrightarrow\) Đường thẳng \(y=m\) cắt đồ thị hàm số \(y=f(t)\) tại hai điểm phân biệt có hoành độ thuộc \(\left(-1 ; \frac{21}{4}\right)\)

Dựa vào đồ thị ta thấy chỉ có hai giá trị nguyên của \(m\) thỏa yêu cầu là \(m=3\)\(m=5\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Lê Hồng Phong - Đề thi thử THPTQG Lần 4 (CT) 18-19 - Thanh Hóa- MĐ 6930