Bài tập tình huống:

Tùng và Minh chơi thân với nhau, lại học cùng lớp nên có gì cũng chia sẻ cùng nhau. Một hôm vào giờ ra chơi, thấy Tùng có nhiều giấy dùng để kiểm tra trong cặp, Minh liền lấy vài tờ. Có bạn nhìn thấy bảo:

- Sao cậu lại tự tiện lấy giấy kiểm tra của Tùng? Thế là không tôn trọng tài sân của người khác đấy!

- Minh cười: Ôi dào! Tớ với Tùng chơi thân với nhau, tớ lấy vài tờ cũng chẳng sao.

b) Nếu là bạn của Minh, em sẽ góp ý với Minh như thế nào?

Giải thích:

b) Khuyên Minh:

- Trả lại tờ giấy kiểm tra cho Tùng, chờ Tùng về xin lỗi và hỏi xin Tùng giấy kiểm tra. Hoặc trả lại giấy kiểm tra cho Tùng, xin lỗi Tùng và xin bạn khác.

Câu hỏi này nằm trong:

THCS Kinh Bắc - Đề thi giữa kì 2 (CT) 20-21 - TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh - MĐ 5639