Thế nào là lĩnh vực kinh doanh phù hợp. Ở địa phương em có những lĩnh vực kinh doanh nào? Theo em, lĩnh vực kinh doanh nào là thuận lợi nhất?

Giải thích:

- Lĩnh vực kinh doanh phù hợp là lĩnh vực kinh doanh cho phép doanh nghiệp thực hiện mục đích kinh doanh, phù hợp với luật pháp và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
- Kể tên các lĩnh vực kinh doanh ở địa phương.
- Lĩnh vực kinh doanh thuận lợi.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Lạc Long Quân - Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Tp.Bến Tre - Bến Tre - MĐ 6773