Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(0,6 \mu \mathrm{m}\), khoảng cách giữa hai khe là \(0,5 \mathrm{~mm}\), khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là \(1,5 \mathrm{~m}\). Trên màn, gọi \(\mathrm{M}\)\(\mathrm{N}\) là hai điểm ở hai phía so với vân sáng trung tâm và cách vẫn sáng trung tâm lần lượt là \(6,84 \mathrm{~mm}\)\(4,64 \mathrm{~mm}\). Số vẫn sáng trong khoảng \(\mathrm{MN}\)

A.

6

B.

3

C.

8

D.

2

Giải thích:

Phương pháp:

Áp dụng công thức tính khoảng vân: \(i=\frac{\lambda D}{a}\)

Tại điểm \(\mathrm{N}\), nếu là vân sáng thì thỏa mãn điều kiện \(x_{N}=k i\) với \(\mathrm{k}\) nguyên

Tại \(\mathrm{N}\) nếu là vận tối thì thỏa mãn điều kiện \(x_{N}=k^{\prime} i\) với \(\mathrm{k}\) là số bán nguyên.

Từ dữ liệu bài cho, ta xác định tại \(\mathrm{M}\)\(\mathrm{N}\) là vân sáng hay tối bậc mấy. Từ đó xác định được giữa \(\mathrm{M}\)\(\mathrm{N}\) có bao nhiêu vẫn sáng. Vì \(\mathrm{M}\)\(\mathrm{N}\) ở hai phía so với vận trung tâm nên ta có chú ý khi tính số vẫn sáng giữa \(M\)\(N\) cần cộng thêm vẫn trung tâm.

Cách giải:

+ Khoảng vân: \(i=\frac{\lambda D}{a}=\frac{0,6 \cdot 1,5}{0,5}=1,8 \mathrm{~mm}\)

+ Xét tại \(\mathrm{M}\), ta có: \(\mathrm{x}_{N}=6,84=3,8 \mathrm{i}\)

\(\rightarrow \mathrm{M}\) nằm ngoài vẫn sáng bậc 3 .

+ Tại \(\mathrm{N}\) có: \(x_{N}=4,64=2,6 \mathrm{i}\)

\(\rightarrow \mathrm{N}\) nằm ngoài vẫn sáng bậc 2 ở bên kia vẫn trung tâm so với \(\mathrm{M}\)

+ Số vân sáng giữa \(\mathrm{M}\)\(\mathrm{N}\) là: \(N=3+2+1=6\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Lí Thái Tổ - Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Bắc Ninh- MĐ 6886