Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(a \in[-2019 ; 2019]\) để hàm số \(y=x^{4}-2 a x^{2}-a^{2}+a^{3}\) tiếp xúc với trục hoành tại hai điểm phân biệt.

A.

2020.

B.

3.

C.

2.

D.

1.

Giải thích:

Từ đề bài ta tính được \(y^{\prime}=4 x^{3}-4 a x=4 x\left(x^{2}-a\right)\).

Hàm số đã cho là hàm bậc 4 nên muốn tiếp xúc với trục hoành tại 2 điểm thì hàm số phải có 3 cực trị.

Hay phương trình \(y^{\prime}=0\) có 3 nghiệm phân biệt.

Ta có \(y^{\prime}=0 \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0 \\ x^{2}=a\end{array}\right.\). Do đó \(a\gt 0\) và 3 điểm cực trị là \(x=0, x= \pm \sqrt{a}\).

Hàm số tiếp xúc với trục hoành nên \(y(\sqrt{a})=0 \Leftrightarrow a^{3}-2 a^{2}=0 \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}a=0 \\ a=2\end{array}\right.\).

Vậy \(a=2(\)\(a>0)\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Long Thành - Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Kiên Giang - MĐ 7071