Cho hàm số \(y=a x^{4}+b x^{2}+c\) có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

https://docdn.giainhanh.io/media/test/c59a097beb904a0ae62d2d5a5782eadb.png

A.

\(a\gt 0, b\lt 0, c\lt 0\).

B.

\(a\lt 0, b\lt 0, c\lt 0\).

C.

\(a\lt 0, b\gt 0, c\lt 0\).

D.

\(a>0, b\lt 0, c>0\)

Giải thích:

- Dựa vào hình dạng đồ thị suy ra \(a\lt 0\)

- Hàm số có 3 điểm cực trị nên \(a b\lt 0 \Rightarrow b\gt 0\)

- Giao điểm với trục tung nằm dưới trục hoành nên \(c\lt 0\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Bắc Ninh - Đề thi thử THPTQG Lần 1 (CT) 18-19 - Bắc Ninh- MĐ 6767