Nhân dịp cuối năm, một cửa hàng cần thanh lý một lô hàng (cùng loại sản phẩm) với giá bán là 2.400 .000 đồng. Lần đầu cửa hàng giảm \(10 \%\) so với giá bán thì bán được 12 sản phẩm, lần sau cửa hàng giảm thêm \(5 \%\) nữa (so với giá đã giảm lần đầu) thì bán được thêm 20 sản phẩm.

b) Sau khi bán hết 32 sản phẩm thì cửa hàng lãi được 9.360 .000 đồng. Hỏi giá vốn của một sản phẩm trong lô hàng cần thanh lý là bao nhiêu tiền?

Giải thích:

Số tiền thực tế cửa hàng thu được khi bán hết 32 sản phẩm:\(2160000.12+2052000.20=66960000\) (đồng)

Giá vốn của một sản phẩm:

\((66960000-9360000): 32=1800000 \text { (đồng) }\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. Tân Phú - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6288