Trình bày phương pháp hóa học và viết phương trình phản ứng (nếu có) để tinh chế các chất trong các trường hợp sau:

a) Tinh chế khí \(\mathrm{Cl}_{2}\) có lẫn khí \(\mathrm{HCl}\).

Giải thích:

a) Sục hỗn hợp khí vào dung dịch \(\mathrm{NaCl}\) bão hòa (để hấp thụ \(\mathrm{HCl}\) ), dẫn khí thoát ra qua dung dịch \(\mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4}\) đặc, thu được khí \(\mathrm{Cl}_{2}\) khô.

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi HSG (CT) 18-19 - Hải Dương - MĐ 6874