Biết rằng hàm số \(f(x)=x^{3}-3 x^{2}-9 x+28\) đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn \([0 ; 4]\) tại điểm \(x_{0}\). Giá trị của \(x_{0}\) bằng:

A.

3

B.

4

C.

0

D.

1

Giải thích:

Chọn A

Tập xác định \(D=\square\).

Tính đạo hàm, \(f^{\prime}(x)=3 x^{2}-6 x-9\).

Suy ra \(f^{\prime}(x)=0 \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-1 \notin[0 ; 4] \\ x=3 \in[0 ; 4]\end{array}\right.\).

Ta có \(f(0)=28 ; f(3)=1 ; f(4)=8\).

Vậy giá trị nhỏ nhất trên đoạn \([0 ; 4]\) tại điểm \(x_{0}=3\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử THPTQG Lần 2 (CT) 21-22 - Vũng Tàu - MĐ 7134