Giải các bất phương trình

a) \(\frac{x^{2}-2 x-8}{(x+1)\left(x^{2}-4 x+3\right)} \geq 0\).

Giải thích:

Bảng xét dấu

image.png

Bpt \(\Leftrightarrow-2 \leq x\lt -1 \vee 1\lt x\lt 3 \vee 4 \leq x\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Q.3 - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6355