Tìm ƯCLN và ƯC của các số \(36,54,90\).

Giải thích:

\(\begin{array}{l}36=2^{2} \cdot 3^{2} \\ 54=2 \cdot 3^{3} \\ 90=2 \cdot 3^{2} \cdot 5 \\ U C L N(36 ; 54 ; 90)=2 \cdot 3^{2}=2 \cdot 9=18 \\ U C(36 ; 54 ; 90)=U(18) \\ =\{1 ; 2 ; 3 ; 69 ; 18\}\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 6 - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6341