Nhân dịp cuối năm, một cửa hàng cần thanh lý một lô hàng (cùng loại sản phẩm) với giá bán là 2.400 .000 đồng. Lần đầu cửa hàng giảm \(10 \%\) so với giá bán thì bán được 12 sản phẩm, lần sau cửa hàng giảm thêm \(5 \%\) nữa (so với giá đã giảm lần đầu) thì bán được thêm 20 sản phẩm.

a) Hỏi sau hai lần giảm giá thì một sản phẩm được bán với giá bao nhiêu tiền?

Giải thích:

Giá tiền một sản phẩm sau lần giảm giá đầu:

\(2400000 .(1-10 \%)=2160000 \text { (đồng) }\)

Giá tiền một sản phẩm sau lần giảm giá thứ hai:

\(2160000 .(1-5 \%)=2052000 \text { (đồng) }\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. Tân Phú - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6288