Cho phương trình \(25^{x}-3.5^{x}+2=0\) có hai nghiệm \(x_{1}\lt x_{2}\). Tính \(3 x_{1}+2 x_{2}\)

A.

\(4 \log _{5} 2\)

B.

\(0\)

C.

\(3 \log _{5} 2\)

D.

\(2 \log _{5} 2\)

Giải thích:

Ta có: \(25^{x}-3.5^{x}+2=0 \Leftrightarrow 5^{2 x}-3.5^{x}+2=0 \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}5^{x}=1 \\ 5^{x}=2\end{array} \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0 \\ x=\log _{5} 2\end{array}\right.\right.\).

Phương trình có hai nghiệm \(x_{1}=0 ; x_{2}=\log _{2} 5\).

Vậy \(3 x_{1}+2 x_{2}=2 \log _{2} 5\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Trãi - Đề thi thử THPTQG Lần 1 (CT) 19-20 - Tp. Hải Dương - MĐ 5706