Một chất điểm dao động theo phương trình \(\mathrm{x}=8 \cos 4 \pi \mathrm{t}(\mathrm{cm})\). Dao động của chất điểm có biên độ là:

A.

\(8 \mathrm{~cm}\)

B.

\(6 \mathrm{~cm}\)

C.

\(4 \mathrm{~cm}\)

D.

\(16 \mathrm{~cm}\)

Giải thích:

Phương pháp:

Phương trình dao động điều hòa tổng quát: \(x=A \cdot \cos (\omega t+\varphi)\)

Trong đó: A là biên độ dao động.

Cách giải:

Phương trình dao động điều hoà: \(x=8 \cos 4 \pi t(\mathrm{~cm})\)

Biên độ dao động là: \(\mathrm{A}=8 \mathrm{~cm}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Lí Thái Tổ - Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Bắc Ninh- MĐ 6886