Khí \(\mathrm{A}\) không màu có mùi đặc trưng, khi cháy trong khí oxi tạo nên khí \(\mathrm{B}\) không màu, không mùi. Khí \(\mathrm{B}\) có thể tác dụng với liti kim loại ở nhiệt độ thường tạo ra chất rắn \(\mathrm{C}\). Khí \(\mathrm{A}\) tác dụng với axit mạnh \(\mathrm{D}\) tạo ra muối \(\mathrm{E}\). Dung dịch muối \(\mathrm{E}\) không tạo kết tủa với bari clorua hoặc bạc nitrat. Nung muối \(\mathrm{E}\) trong bình kín sau đó làm lạnh bình thu được khí \(\mathrm{F}\) và chất lỏng \(\mathrm{G}\). Xác định các chất \(\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}\), \(\mathrm{D}, \mathrm{E}, \mathrm{F}, \mathrm{G}\) và viết phương trình phản ứng xảy ra.

Giải thích:

Khí A là \(\mathrm{NH}_{3}, \mathrm{~B}\)\(\mathrm{N}_{2}, \mathrm{C}\)\(\mathrm{Li}_{3} \mathrm{~N}, \mathrm{D}\)\(\mathrm{HNO}_{3}, \mathrm{E}\)\(\mathrm{NH}_{4} \mathrm{NO}_{3}, \mathrm{~F}: \mathrm{N}_{2} \mathrm{O}, \mathrm{G}: \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}\).

\(\begin{array}{l}4 \mathrm{NH}_{3}+3 \mathrm{O}_{2} \xrightarrow{t^{0}} \mathrm{~N}_{2}+6 \mathrm{H}_{2} \mathrm{O} . \\\mathrm{N}_{2}+6 \mathrm{Li} \longrightarrow 2 \mathrm{Li}_{3} \mathrm{~N} . \\\mathrm{NH}_{3}+\mathrm{HNO}_{3} \longrightarrow \mathrm{NH}_{4} \mathrm{NO}_{3} . \\\mathrm{NH}_{4} \mathrm{NO}_{3} \longrightarrow \mathrm{N}_{2} \mathrm{O}+\mathrm{H}_{2} \mathrm{O} .\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi HSG (CT) 18-19 - Hải Dương - MĐ 6874