Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho một nhúm bông vào ống nghiệm chứa khoảng \(4 \mathrm{ml}\) dung dịch \(\mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4} 70 \%\). Khuấy đều hỗn hợp bằng đũa thủy tinh.

Bước 2 : Đặt ống nghiệm vào nồi nước sôi cho đến khi thu được dung dịch đồng nhất. Để nguội sau đó cho dung dịch \(\mathrm{NaOH} 10 \%\) vào đến môi trường kiềm.

Bước 3: Cho khoảng \(1 \mathrm{ml}\) dung dịch \(\mathrm{CuSO}_{4} 5 \%\) vào ống nghiệm sau bước 2.

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau bước 3, phần dung dịch thu được có màu xanh lam.

(b) Sau bước 2 , dung dịch thu được chứa cả glucozơ và fructozơ.

(c) Khi thay dung dịch \(\mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4} 70 \%\) bằng dung dịch \(\mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4} 98 \%\), thì tốc độ thủy phân nhanh hơn.

(d) Cho dung dịch \(\mathrm{AgNO}_{3}\) trong \(\mathrm{NH}_{3}\) vào dung dịch sau bước 2 và đun nhẹ thì xuất hiện kết tủa \(\mathrm{Ag}\).

(e) Nhúm bông cũng thủy phân hoàn toàn trong dung dịch \(\mathrm{HCl} 36,5 \%\), đun nhẹ.

Số phát biểu đúng là

Giải thích:

(a) Đúng, do glucozơ hòa tan \(\mathrm{Cu}(\mathrm{OH}) 2\) tạo phức xanh lam (hoặc xanh thẫm)

(b) Đúng, chứa glucozơ và fructozơ (do glucozơ chuyển hóa thành trong \(\mathrm{OH}-\) )

(c) Sai, nếu dùng \(\mathrm{H} 2 \mathrm{SO} 4\) đặc nhúm bông sẽ hóa than đen và có khói

(d) Đúng

(e) Đúng

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi HSG (CT) 20-21 - Nam Định - MĐ 6361