a) Gọi \(A, B\) lần lượt là tập xác định của các hàm số

\(f(x)=\frac{2 \sqrt{x+1}-1}{(x-4)(x+2)} \text { và } g(x)=\sqrt{x+2}+\sqrt{3-x} \text {. }\)

Xác định các tập hợp \(A, B\)\(A \cap B\).

Giải thích:

\(\begin{array}{l}f(x)=\frac{2 \sqrt{x+1}-1}{(x-4)(x+2)} \cdot \text { ĐKХĐ: }\left\{\begin{array}{l}x+1 \geq 0 \\ x \neq 4, x \neq-2\end{array} \Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}x \geq-1 \\ x \neq 4\end{array} \Rightarrow A=[-1 ;+\infty) \backslash\{4\}\right.\right. \\ g(x)=\sqrt{x+2}+\sqrt{3-x} \text {. ĐКXĐ: }\left\{\begin{array}{l}x \geq-2 \\ x \leq 3\end{array} \Rightarrow B=[-2 ; 3]\right.\end{array}\)

\(A \cap B=[-1 ; 3]\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chu Văn An - Đề thi giữa kì 1 (CT) 19-20 - Hà Nội - MĐ 6788