Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng 6 và chiều cao bằng 4 là

A.

4 .

B.

24 .

C.

12 .

D.

8 .

Giải thích:

\(V=\frac{1}{3} S h=8 \text {. }\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử THPTQG (TK) 18-19 - Ninh Bình -MĐ 7057